Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Πόλη: Ξάνθη 
Συνολική επιφάνεια: 2852.90 τμ 
Χρονολογία Μελέτης: 2000 
Μελέτες: Θερμομόνωση,Ύδρευση, Αποχέτευση, Ηλεκτρολογικά, Θέρμανση, Ενεργ. Πυροπροστασία,  Ανελκυστήρας