Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Αντικατάσταση δικτύων αγωγών μεταφοράς υλικού στο εργοστάσιο της ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. (Βιομηχανία Προϊόντων Ξύλου) στο Βασιλικό Χαλκίδας.

Κύριος Έργου: ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. 

Ανάδοχος Έργου: Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ 

Τόπος Εργασίας: Βασιλικό Χαλκίδας 

Χρόνος Επίβλεψης: Σεπ. 2004 - Δεκ. 2004