Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή : Αντικατάσταση Κουφωμάτων Αλουμινίου και Υαλοπινάκων στα W.C. Επταώροφου Κτιρίου Γραφείων

Πόλη: Αθήνα (Κέντρο)

Συνολική επιφάνεια: 3000.00 τμ

Χρονολογία Κατασκευής: 2008

Αντικείμενο Εργασιών: Αντικατάσταση  Κουφωμάτων Αλουμινίου και Υαλοπινάκων στα W.C. Επταώροφου Κτίριο Γραφείων.