Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Αποξήλωση Παλαιών & Κατασκευή Νέων Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Ειδών Υγιεινής και Πλακιδίων στα W.C. Επταώροφου Κτιρίου Γραφείων

Πόλη: Αθήνα (Κέντρο) 

Συνολική επιφάνεια: 3000.00 τμ 

Χρονολογία Κατασκευής: 2008 

Αντικείμενο Εργασιών: Αποξήλωση Παλαιών & Κατασκευή Νέων Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Ειδών Υγιεινής και Πλακιδίων στα W.C. Επταώροφου Κτιρίου Γραφείων (Ολική Ανακαίνιση).