Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr

Εφαρμογές

Εφαρμογές

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: Τα διασυνδεδεμένα με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο και τα αυτόνομα

Α. Τα διασυνδεδεμένα συστήματα με  το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο

Τα διασυνδεδεμένα συστήματα κατασκευάζονται με σκοπό την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος. Οι διαφοροποιήσεις του βρίσκονται στον τόπο της εγκατάστασης (κτήριο ή γήπεδο) και στην ονομαστική ισχύ του συστήματος, με διακριτές κατηγορίες ανάλογα το οικονομικό πρόγραμμα, τα 10 KWp για οικιακή εγκατάσταση ή εγκατάσταση σε πολύ μικρή επιχείρηση, τα 100 KWpγια επαγγελματίες αγρότες ή επενδυτές και από 100 KWpκαι πάνω για επενδυτές.

Β. Τα αυτόνομα συστήματα

Τα αυτόνομα συστήματα κατασκευάζονται με σκοπό την ιδία κατανάλωση του παραγόμενου ρεύματος  για διάφορους σκοπούς. Η παραγόμενη ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες για χρήση της σε μέρες με νεφοσκεπή ή το βράδυ. Ενδεικτικές εφαρμογές είναι οι σταθμοί αναμετάδοσης της τηλεφωνίας, φάροι αλλά και οικίες απομακρυσμένες από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο.