Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Εγκατάσταση δικτύων αεραγωγών κλιματισμού-εξαερισμού στο εργοστάσιο της    αρτοβιομηχανίας "ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε." στο Κορωπί Αττικής.

Κύριος Έργου: ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

Ανάδοχος Έργου: Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ

Τόπος Εργασίας: Κορωπί Αττικής

Χρόνος Επίβλεψης: Ιαν. 2007 - Μαρ. 2007