Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων για τροφοδοσία μηχανημάτων παραγωγής και σημάτων ελέγχου σε ανακαινιζόμενη πτέρυγα φαρμακοβιομηχανίας.

Χρόνος Επίβλεψης: Ιουλ. 2019 - Σεπ. 2019