Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr

Φωτοβολταϊκά με την υπογραφή της NOVATECH

 Η NOVATECH ειδικεύεται στην κατασκευή μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνει τις δραστηριότητές της στον σχεδιασμό, την προμήθεια ποιοτικού εξοπλισμού και φυσικά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β έργων με το «κλειδί το χέρι». Ο βασικός εξοπλισμός ενός σταθμού περιλαμβάνει τα Φ/Β πλαίσια, τους αντιστροφείς (inverters), τις βάσεις στήριξης των πλαισίων, τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, τις καλωδιώσεις AC και DC, την αντικεραυνική προστασία και την περιμετρική γείωση.