Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Πόλη: Ξάνθη 

Συνολική επιφάνεια: 1361.61 τμ 

Χρονολογία Μελέτης: 1999 

Χρονολογία Επίβλεψης: 2000 

Μελέτες: Θερμομόνωση, Ύδρευση, Αποχέτευση, Ηλεκτρολογικά, Θέρμανση, Ενεργ. Πυροπροστασία