Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.grΠόλη: Ξάνθη 


Συνολική επιφάνεια: 121.30 τμ 


Χρονολογία Μελέτης: 2000 


Χρονολογία Επίβλεψης: 2000 


Μελέτες: Ύδρευση, Αποχέτευση, Ενεργ. Πυροπροστασία