Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή Βιομηχανικών Θερμομονώσεων Σωληνώσεων και Εξοπλισμού στο νέο εργοστάσιο παραγωγής πολυπροπυλενίου των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛ.ΠΕ.) στη     Θεσσαλονίκη.

Κύριος Έργου: ΕΛ.ΠΕ. 

Ανάδοχος Έργου: J&P 

Τόπος Εργασίας: Θεσσαλονίκη 

Χρόνος Επίβλεψης: Αυγ. 2001 - Νοε. 2001