Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή βιομηχανικών θερμομονώσεων στο νέο εργοστάσιο της "O.M.P. Europe" (Βιομηχανία παραγωγής ψηφιακών δίσκων - CD) στη Θήβα.

Κύριος Έργου: O.M.P. Europe 

Ανάδοχος Έργου: Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Α.Τ.Ε. 

Τόπος Εργασίας: Θήβα 

Χρόνος Επίβλεψης: Οκτ. 2003 - Ιαν. 2004