Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή βιομηχανικών θερμομονώσεων σωληνώσεων και εξοπλισμού στην επέκταση των εγκαταστάσεων της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε. (Βιομηχανία Παραγωγής Προϊόντων Σιδήρου) στο εργοστάσιο στην Ελευσίνα.

Κύριος Έργου: ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε 

Ανάδοχος Έργου: DANIELI HELLAS 

Τόπος Εργασίας: Ελευσίνα 

Χρόνος Επίβλεψης: Απρ. 2003 - Ιουν. 2003