Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή βιομηχανικών θερμομονώσεων σωληνώσεων και εξοπλισμού στο νέο εργοστάσιο συνδυασμένου κύκλου της Δ.Ε.Η. στην Κομοτηνή.

Κύριος Έργου: Δ.Ε.Η. 

Ανάδοχος Έργου: Α.Ε.Γ.Ε.Κ. 

Τόπος Εργασίας: Κομοτηνή 

Χρόνος Επίβλεψης: Δεκ. 2001 - Οκτ. 2002