Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή βιομηχανικών θερμομονώσεων στο νέο ηλεκτρόφιλτρο του Π.Κ.2 στο εργοστάσιο της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. στο Καμάρι Ελευσίνας.

Κύριος Έργου: ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 

Ανάδοχος Έργου: Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ 

Τόπος Εργασίας: Καμάρι Ελευσίνας 

Χρόνος Επίβλεψης: Δεκ. 2002 - Φεβ. 2003