Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή βιομηχανικών θερμομονώσεων στο σακόφιλτρο του Π.Κ.1. στο εργοστάσιο της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. στο Καμάρι Ελευσίνας.

Κύριος Έργου: TITAN Α.Ε.

Ανάδοχος Έργου: Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ 

Τόπος Εργασίας: Καμάρι Ελευσίνας

Χρόνος Επίβλεψης: Ιαν. 2006 - Φεβ. 2006