Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή βιομηχανικών θερμομονώσεων σε σωληνώσεις και εξοπλισμό δικτύων νερούστο εργοστάσιο της αρτοβιομηχανίας "ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε." στο Κορωπί Αττικής.

Κύριος Έργου: ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

Ανάδοχος Έργου: Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ

Τόπος Εργασίας: Κορωπί Αττικής

Χρόνος Επίβλεψης: Σεπ. 2006 - Δεκ. 2006