Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή βιομηχανικών θερμομονώσεων στη νέα μονάδα της MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (Project 2141 – Refinery Expansion 2005) στο Διυλιστήριο στους Αγ.       Θεοδώρους Κορινθίας.

Κύριος Έργου: MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

Ανάδοχος Έργου: Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ 

Τόπος Εργασίας: Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας 

Χρόνος Επίβλεψης: Ιαν. 2005 - Δεκ. 2005