Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων πυρόσβεσης με καταιονητήρες και πυροσβεστικές φωλιές στη νέα αποθήκη ξυλείας της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής.

Κύριος Έργου: ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 

Ανάδοχος Έργου: Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ 

Τόπος Εργασίας: Καμάρι Ελευσίνας 

Χρόνος Επίβλεψης: Φεβ. 2003 - Μαϊ. 2003