Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων πυρόσβεσης με καταιονητήρες και πυροσβεστικές φωλιές και δικτύου πυρανίχνευσης στο νέο κατάστημα παιχνιδιών της JUMBO A.E. στην Αλεξανδρούπολη.

Κύριος Έργου: ΟΔ.ΓΕ. Α.Τ.Ε. 

Ανάδοχος Έργου: Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ 

Τόπος Εργασίας: Αλεξανδρούπολη 

Χρόνος Επίβλεψης: Ιουλ. 2005 - Νοε. 2005