Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων πυρόσβεσης με καταιονητήρες στις υφιστάμενες αποθήκες ξυλείας και στους χώρους παραγωγής της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στο εργοστάσιο στον Προβατώνα Έβρου.

Κύριος Έργου: ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 

Ανάδοχος Έργου: Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ 

Τόπος Εργασίας: Προβατώνας Έβρου 

Χρόνος Επίβλεψης: Ιουλ. 2005 - Ιαν. 2006