Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων θερμού ελαίου στη νέα μονάδα παραγωγής    μοριοσανίδας στο εργοστάσιο της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (Βιομηχανία Προϊόντων Ξύλου) στον      Προβατώνα Έβρου.

Κύριος Έργου: ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 

Ανάδοχος Έργου: Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ 

Τόπος Εργασίας: Προβατώνας Έβρου 

Χρόνος Επίβλεψης: Ιουν. 2002 - Φεβ. 2003