Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή κλιματισμού και εξαερισμού στο νέο "Cutty Shark Club" στο Χαϊδάρι Αττικής.

Κύριος Έργου: ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΧΟΜΕΑΚΩΒ Ο.Ε. 

Ανάδοχος Έργου: Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ 

Τόπος Εργασίας: Χαϊδάρι Αττικής 

Χρόνος Επίβλεψης: Ιουλ. 2003 - Σεπ 2003