Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή κρυογενικών μονώσεων σε δίκτυα σωληνώσεων και εξοπλισμό στα πλαίσια των εργασιών αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. στη νήσο Ρεβυθούσα.

Κύριος Έργου: ΑΘΗΝΑ Α.Ε.

Ανάδοχος Έργου: Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ

Τόπος Εργασίας: Νήσος Ρεβυθούσα - Αττική

Χρόνος Επίβλεψης: Απρ. 2007 - Νοε. 2007