Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Περιγραφή: Κατασκευή Νέων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων σε Επταώροφο Κτίριο Γραφείων

Πόλη: Αθήνα (Κέντρο) 

Συνολική επιφάνεια: 3000.00 τμ 

Χρονολογία Κατασκευής: 2009 

Αντικείμενο Εργασιών: Κατασκευή Νέων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων επί Μεταλλικών Σχαρών καθώς και Τοποθέτηση Νέων Ηλεκτρολογικών Πινάκων στους ορόφους Επταώροφου Κτιρίου Γραφείων (Ολική Ανακαίνιση).