Επικοινωνία: 210.7292180 & info@novatech.gr


Πόλη: Ξάνθη 

Συνολική επιφάνεια: 1228.91 τμ 

Χρονολογία Μελέτης: 2001 

Χρονολογία Επίβλεψης: 2001-2002 

Μελέτες: Θερμομόνωση,Ύδρευση, Αποχέτευση, Ηλεκτρολογικά, Θέρμανση, Ενεργ. Πυροπροστασία,  Ανελκυστήρας